Självkänsla

Självkänsla och ego: 7 skillnader

Konsekvensen av förvirringen mellan självkänsla och ego är bortkoppling från våra behov, eftersom vi glömmer att lyssna på oss själva och i slutändan ge oss själva det värde vi förtjänar