Läs biografierna och de psykologiska fördelarna

Att lära av historiens stora män och kvinnor hjälper oss att se på världen från ett annat perspektiv. Att veta hur de hanterade sina problem, hur de trodde på sig själva, hur de kunde upptäcka och utnyttja sina talanger och förstå sitt liv hjälper oss att hitta rätt riktning.

Läs biografierna och de psykologiska fördelarna

Vi vet i allmänhet vilka fördelar läsning erbjuder för vårt psykologiska och emotionella välbefinnande . Det är en effektiv strategi för att hålla hjärnorna aktiva och förbättra vår empati och kreativitet. Det för oss närmare tvetydigt tänkande och ökar bland annat neurala förbindelser. Har läsande biografier samma effekter?Om vi ​​tittar på fördelarna med att läsa de olika litterära genrerna, ökar listan över dem som är relaterade till att läsa biografier exponentiellt. Läs biografierna det är som att klättra på jättarnas axlar. Och det är verkligen sant, det är faktiskt ett mycket effektivt sätt att anta olika och högre perspektiv.drömmar som betyder fallande tänder

Läs detaljerna i livet för vanliga människor som har lyckats åstadkomma extraordinära saker är en outtömlig inspirationskälla. Detta är den största skillnaden mellan att läsa fiktiva berättelser och att läsa biografier om människor som oss. Ur psykologisk synvinkel kan det visa sig vara ett mycket effektivt verktyg för utveckling av Kompetens och kapacitet. Låt oss se några av fördelarna med denna typ av läsning.Läsa biografier: psykologiska fördelar

Dyrbara livslektioner

Det råder ingen tvekan om att livet är den bästa läraren. Kunskap om andra individs erfarenheter är förvärvad kunskap. Det verkar på oss och påverkar oss, även om vi inte märker det. Detta kunskap av livet är vår rådgivare, ett slags förråd av visdom som står framför all annan kunskap.

Uppenbarligen är det tydligt att det är inte möjligt att samla alla livets upplevelser, och detta är i många fall tur. Men det betyder inte att vi också måste ge upp livslärorna som dessa erfarenheter lämnar oss. Att känna andra människors liv genom sin biografi är ett sätt att lära sig mer om liv och livserfarenheter, som består av segrar och misslyckanden, av handlingar och konsekvenser, av erkännanden men också av orättvisa.

Kvinnan läser

Det får oss att se världen ur ett historiskt perspektiv

Att läsa biografier är också ett sätt att lära sig mer om platsen, de sociala och miljömässiga förhållandena under vilka den historiska figuren i fråga levde. Ibland är det lättare att lära sig historia genom att läsa den från de som skapade den snarare än att förlita sig på historiografins stora avhandlingar.Att känna till historia hjälper oss att förstå vår nutid och världen omkring oss. Att känna till de kulturella referenser som påverkar vår verklighet hjälper oss att förstå orsaken till vissa händelser och till och med några attityder antagits av oss själva eller av andra. Kort sagt, biografier ger oss värdefulla verktyg för att möta världen.

'De som inte kan komma ihåg det förflutna döms att upprepa det.'
- George Santayana-

Främja självupptäckt

Självupptäckt är en process som hjälper oss att utvecklas självkoncept . Genom detaljerna om andras erfarenheter, de situationer där de befann sig och de begränsningar de var tvungna att möta kommer det att resultera lättare att få en uppfattning om vem vi är i jämförelse.

Det breddar också perspektivet från vilket vi tittar på några ämnen och den åsikt vi har om dem. Det gör att vi kan se världen annorlunda och för att få olika synpunkter. Eller tvärtom, det ger oss argument som stöder vårt tänkande trots olika perspektiv.

när människor går iväg

Det tvingar oss att möta rädslan för misslyckande

Många biografier om kända personer innehåller värdefulla lärdomar om rädslan för misslyckande. Vi tenderar att ha den konstiga tron ​​att Framgång är en nedförsbacke som kan ta oss vart vi vill.

Att återfå livet för människor som har lyckats hjälper oss att förstå att vägen i verkligheten varken är rak eller nedförsbacke. Den där bakom varje framgång finns alltid misslyckade försök , som vi naivt kallar misslyckanden, och som dessa människor istället betraktade som livslektioner för att fortsätta försöka och aldrig ge upp. Nederlag har mycket att lära oss.

Bokläsade biografier

Det ökar vår allmänna kultur

Detta är faktiskt en egenskap som är gemensam för all litteratur baserad på verkliga händelser, men att läsa biografierna har kanske fördelen att visa oss många aspekter, som en människas liv är ett heterogent tyg som består av flera situationer.

Biografier gör det möjligt för oss att lära känna många olika verkligheter, som kännetecknas av olika sociala sammanhang som vi inte upplever i vårt liv, och dessutom omfattar den kunskap som vi kan förvärva genom att läsa biografier de mest olika områdena. Vår tillväxt kultur det påverkar vår självkänsla direkt.

Det är lätt att läsa

Förutom de många fördelarna med det finns det en annan anledning till att vi bör välja att läsa biografier: biografier är förmodligen de enklaste böckerna att läsa.

Upptäck bakgrunden till stora mäns och kvinnors liv (men också de mest onda och perversa) det gör att vi kan se världen från ett annat perspektiv. Att veta hur de mötte sina problem, hur de trodde på sig själva, hur de kunde upptäcka och utnyttja sina talanger, kort sagt, att förstå hur de gjorde mening i sitt liv kan vara en källa till kunskap och inspiration för bättre orientera vårt liv.

Effekter av läsning på den mänskliga hjärnan

Effekter av läsning på den mänskliga hjärnan

Läsning är ett perfekt tillfälle att stänga av och koppla av vår inre dialog. Låt oss ta reda på effekterna av läsning på den mänskliga hjärnan.