Sjukdomar

Ehlers Danlos syndrom

I den här artikeln pratar vi om en patologi som klassificeras som sällsynt: Ehlers Danlos syndrom (EDS), som påverkar bindväven.

Världsaidsdagen

World AIDS Day går längre än att bara öka medvetenheten om sjukdomen. Detta världsomspännande evenemang firas varje 1 december.

Balints syndrom

Balints syndrom orsakas av svår hjärnskada. Behandlingen består i att återställa de funktioner som förlorats på grund av själva skadan.