Forskning

Terrorens psykologi i bio

Enligt terrorismens psykologi är rädsla inte en trevlig känsla. Mer än någonting annat är det människans naturliga svar på hotande situationer.